Tfpa News Update:

Activities & CSR :

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “พี่สอนน้อง” เรื่อง อาหารกระป๋องปลอดภัย

คณะผู้บริหารสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “พี่สอนน้อง” เรื่อง อาหารกระป๋องปลอดภัย วันเสารที่ 29 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน จังหวัดราชบุรี เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่เด็กนักเรียนเกี่ยวกับอาหารกระป๋อง และมอบอุปกรณ์กีฬาทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

สมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทยจัดทำโปสเตอร์และไวนิลแบนประชาสัมพันธ์ด้านแรงงาน

สมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทยได้จัดทำโปสเตอร์และไวนิลแบน เพื่อประชาสัมพันธ์ด้านแรงงาน โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและสมาคมที่เกี่ยวข้องร่วมด้วยนั้น อาทิเช่น ผู้แทนของกระทรวงแรงงาน (ม.ล.ปุณฑริก สมิติ) กระทรวงการต่างประเทศ (ท่านทรงศัก สายเชื้อ)

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปร่วมงาน THAIFEX-World of Food ASIA 2014

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปร่วมงาน THAIFEX-World of Food ASIA 2014 (THAIFEX 2014) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี TRADE: เริ่มตั้งแต่ 21-23 พฤษภาคม 2557 PUBLIC: เริ่มตั้งแต่ 24-25 พฤษภาคม  2557

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปจัดแข่งขันกอล์ฟสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 11/2557

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปจัดแข่งขันกอล์ฟสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 11/2557 วันจันทร์ที่  3  มีนาคม  2557 ณ.สนามไทยคันทรี่คลับ บางนา-ตราด กม.35.5 จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และความสามัคคีระหว่างสมาชิกสมาคมฯ กับหน่วยงานหรือองค์กรที่ประสานและติดต่อธุรกิจร่วมกัน