Tfpa News Update:

Activities & CSR :

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปจัดแข่งขันกอล์ฟสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 13/2559

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปจัดแข่งขันกอล์ฟสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ณ.สนามไทยคันทรี่คลับ บางนา-ตราด กม. 35.5 จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และความสามัคคีระหว่างสมาชิกสมาคมฯ กับหน่วยงานหรือองค์กรที่ประสานและติดต่อธุรกิจร่วมกัน

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “พี่สอนน้อง เรื่อง อาหารกระป๋องปลอดภัย ปีที่ 2”

คณะผู้บริหารสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “พี่สอนน้อง เรื่อง อาหารกระป๋องปลอดภัย ปีที่ 2” ประจำปี 2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ท่านอธิบดีกรมส่งเสิรมการค้าระหว่างประเทศ เข้ารับตำแหน่งใหม่

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ท่านอธิบดีกรมส่งเสิรมการค้าระหว่างประเทศ เข้ารับตำแหน่งใหม่ และนำเรียนถึงสถานการณ์ปัญหาต่างๆ ในธุรกิจการผลิตอาหารสำเร็จรูป

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ “โครงการสร้างโอกาสและลู่ทางการค้าใน ประเทศลาว” 3 วัน 2 คืน (27-29 พ.ย 58)

“โครงการสร้างโอกาสและลู่ทางการค้าในประเทศลาว” สมาคมฯ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการอาหารสำเร็จรูปเดินทางไปศึกษาลู่ทางการค้า-ระเบียบปฏิบัติการค้าสินค้า พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ทางการค้ากับองค์กรภาคธุรกิจไปจนถึงหน่วยงานราชการในประเทศลาว