Tfpa News Update:

Activities & CSR :

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “พี่สอนน้อง เรื่อง อาหารกระป๋องปลอดภัย ปีที่ 6”

คณะผู้บริหารสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “พี่สอนน้อง เรื่อง อาหารกระป๋องปลอดภัย ปีที่ 6” ประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ร่วมกับ มูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ เทศบาลนครแม่สอด สภาอุตสาหกรรมตาก และสโมสรโรตารีขาณุวรลักษบุรี

จัดกิจกรรมการปฎิบัติงาน การออกหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 56 (1/2562) ที่โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เทศบาลนครแม่สอด ถนนสายเอเชีย อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งจะมีคณะแพทย์ ทันตแพทย์ แพทย์อายุรกรรม แพทย์ฝังเข็ม แพทย์โรคทั่วไป ฯลฯ กว่า 200 คน พร้อมทีมงานอีกรวม 500 คน มาให้บริการกับประชาชน

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปจัดแข่งขันกอล์ฟสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 16/2562

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปจัดแข่งขันกอล์ฟสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 16/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ.สนาม เดอะ รอยัล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และความสามัคคีระหว่างสมาชิกสมาคมฯ กับหน่วยงานหรือองค์กรที่ประสานและติดต่อธุรกิจร่วมกัน

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “พี่สอนน้อง เรื่อง อาหารกระป๋องปลอดภัย ปีที่ 5”

คณะผู้บริหารสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “พี่สอนน้อง เรื่อง อาหารกระป๋องปลอดภัย ปีที่ 5” ประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี