Tfpa News Update:

Activities & CSR :

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปและกรรมการฯ เดินสายมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่หน่วยงานต่างๆ

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปและกรรมการฯ เดินสายมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นการส่งความสุขให้แก่องค์กรต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับทางสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปจัดแข่งขันกอล์ฟสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 17/2563

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปจัดแข่งขันกอล์ฟสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 17/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ.สนามกรุงเทพกรีฑา หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และความสามัคคีระหว่างสมาชิกสมาคมฯ กับหน่วยงานหรือองค์กรที่ประสานและติดต่อธุรกิจร่วมกัน

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “พี่สอนน้อง เรื่อง อาหารกระป๋องปลอดภัย ปีที่ 6”

คณะผู้บริหารสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “พี่สอนน้อง เรื่อง อาหารกระป๋องปลอดภัย ปีที่ 6” ประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ร่วมกับ มูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ เทศบาลนครแม่สอด สภาอุตสาหกรรมตาก และสโมสรโรตารีขาณุวรลักษบุรี

จัดกิจกรรมการปฎิบัติงาน การออกหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 56 (1/2562) ที่โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เทศบาลนครแม่สอด ถนนสายเอเชีย อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งจะมีคณะแพทย์ ทันตแพทย์ แพทย์อายุรกรรม แพทย์ฝังเข็ม แพทย์โรคทั่วไป ฯลฯ กว่า 200 คน พร้อมทีมงานอีกรวม 500 คน มาให้บริการกับประชาชน