Tfpa News Update:

TFPA News :

ค่าแรงป่วนนายจ้าง ภาคผลิตพุ่ง7.14%

นายจ้างโซนชลบุรี ระยอง อ่วมหนัก ค่าแรง ขั้นตํ่าพุ่งสูงสุด 7.14% กลุ่มที่ใช้แรงงานเข้มข้น ภาคเกษตร ปศุสัตว์ ชิ้นส่วนรถยนต์ สาหัส ขณะที่ปิโตร เคมีใช้ทักษะสูงรับมือได้ 22 ม.ค. แรงงาน-นายจ้างต่างนัดถกต่อคสรท.ขอเท่ากันทุกพื้นที่ ส.อ.ท. พิจารณาผลกระทบส่งต่อกกร. “พาณิชย์” เรียกหารือ 24 ม.ค.นี้ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 การประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง เพื่อพิจารณาสรุปอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าปี 2561 ซึ่งประกอบด้วยตัวแทน 3 ฝ่าย คือคณะกรรมการฝ่ายรัฐบาล นายจ้างและลูกจ้างฝ่ายละ 5 คน ได้ข้อสรุปว่าต้องปรับขึ้นค่าแรงขั้นตํ่า 77 จังหวัดทั่วประเทศ ปรับตั้งแต่ 5-22 บาท แบ่งการปรับออกเป็น 7 อัตรา แต่ละพื้นที่ปรับไม่เท่ากัน (ดูกราฟิก) โดยขอให้ค่าจ้างอัตราใหม่มีผลบังคับใช้วันที่ 1 เมษายน 2561 กำลังกลายเป็นประเด็นร้อนที่ทำให้กลุ่มนายจ้างนั่งไม่ติด เนื่องจากต้นทุนรวมสูงขึ้น ขณะที่กลุ่มลูกจ้างก็ยังไม่พอใจเรียกร้องต่อขอให้ปรับค่าแรงขั้นตํ่าให้เท่าเทียมกันทั่วประเทศ “ฐานเศรษฐกิจ” […]

“ฉัตรชัย” สั่งเร่งแก้ปัญหาแรงงานประมง – จัดชุดให้ความรู้การใช้ ATM

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมร่วมกับ ผู้บริหารกระทรวงแรงงานและกรมสวัสดิการแรงงาน นายกสมาคมและตัวแทนภาคธุรกิจการประมง คณะกรรมการกฤษฎีกา และกลุ่มเอ็นจีโอ เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา หลังการบังคับใช้กฏระเบียบให้นายจ้างภาคการประมงจ่ายค่าจ้างผ่านระบบธนาคาร ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 แต่พบปัญหาอุปสรรคหลายด้าน ทั้งเรื่องของตู้เอทีเอ็ม ที่มีจำนวนไม่เพียงพอ ทำให้แรงงานประมงต้องเดินทางไปใช้บริการตู้เอทีเอ็มเป็นระยะทางไกล เพิ่มภาระค่าเดินทางและไม่ได้รับความสะดวก นอกจากนี้ ลูกเรือประมงบางคนยังใช้ บริการตู้เอทีเอ็ม ไม่เป็น และไม่มีเมนูการใช้งานที่เป็นภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้คงหลักการในการจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพราะถือเป็นระบบสากล สอดคล้องกับการแก้ปัญหาของ ไอยูยู และเป็นการยืนยันการจ่ายค่าจ้างให้กับแรงงาน แต่ต้องมีการแก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการในระหว่างนี้ โดยเฉพาะการเพิ่มจำนวนตู้เอทีเอ็มให้เพียงตามท่าเรือต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแรงงาน รวมถึงการทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการประมงที่จะต้องทำบัญชีรายจ่ายให้กับแรงงาน ซึ่งกรมสวัสดิการแรงงานและคุ้มครองแรงงานมีระเบียบที่วางไว้อยู่แล้ว แต่ต้องทำความเข้าใจให้มากขึ้น รวมถึงการให้ความรู้แรงงานในการใช้เอทีเอ็ม เพื่อกดเงิน โดยในช่วง 3 เดือน จะจัดชุดทำความเข้าใจลงในพื้นที่ 22 จังหวัดที่ทำประมง โดยภายในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์นี้ กรมสวัสดิการแรงงาน จะต้องนำแผนการเพิ่มตู้เอทีเอ็ม มารายงานให้รับทราบ ก่อนที่ตนจะหารือกับทางกระทรวงการคลัง และสมาคมธนาคารไทย ในการขอความร่วมมือ อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลา 3 เดือนในการแก้ปัญหา จะต้องมีการผ่อนปรนกฎระเบียบบางอย่าง […]

รมว.แรงงานสั่งติดตามผลกระทบขึ้นค่าจ้าง-มาตรการช่วยสถานประกอบการ

วันนี้ (28 ม.ค.61) นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า หลังจากที่คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 19 ได้มีมติให้การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2561 ปรับขึ้นตั้งแต่ 5-22 บาท ใน 7 กลุ่มจังหวัด ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไปนั้น พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้สั่งให้ติดตามสถานการณ์และมาตรการความช่วยเหลือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อไม่ให้การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งจะมีผลวันที่ 1 เมษายนนี้ กระทบต่อลูกจ้าง นายจ้าง และสถานประกอบการ ที่มา: MGR Online วันที่ 28 ม.ค. 2561

กพร.ชงเพิ่มค่าจ้าง 16 อาชีพ ยกระดับแรงงานป้อน “อีอีซี”

กพร.เทงบ 2,300 ล้านพัฒนาแรงงานเขต EEC 1.3 แสนคน รองรับกลุ่มอุตสาหกรรม S-curve, new S-curve ผ่านศูนย์ Excellent Center รายจังหวัด พร้อมชงปรับค่าจ้างแรงงานฝีมือ 16 อาชีพ ล่าสุด กพร.ยั่วน้ำลายผู้ประกอบการออกโครงการให้กู้ยืมวงเงิน 70 ล้านบาท สามารถลดหย่อนภาษีได้ 100% นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.)เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานรับผิดชอบเรื่องการพัฒนาคน ให้สอดคล้องกับการลงทุน ทั้งอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ประเภท Engine of Growth ในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) รวมทั้งไทยแลนด์ 4.0 จึงทำให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดเตรียมแผนระยะ 1 ปี, 5 ปี และ 20 ปี โดยปี 2561 ใช้งบประมาณ 2,300 ล้านบาท ในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 130,000 […]