Tfpa News Update:

TFPA News :

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ตั้งคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการประมงปลอดจากสัตว์น้ำและสินค้าประมงจากการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ตั้งคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการประมงปลอดจากสัตว์น้ำและสินค้าประมงจากการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม เพื่อติดตามการออกใบรับรอง เป็นมาตรการสำหรับเรือต่างประเทศที่นำสินค้าประมงมาขึ้นท่าในประเทศไทย พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการพัฒนาประมงไทยให้ปลอดการทำประมงผิดกฎหมาย และแต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการประมงปลอดจากสัตว์น้ำและสินค้าประมงจากการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม ซึ่งเป็นการดำเนินการสืบเนื่องจากการประชุมกับผู้แทนสหภาพยุโรป ที่ประเทศเบลเยียมเมื่อปลายปี 2560 และมีการเสนอแนะให้ไทยแสดงเจตจำนง ว่าประเทศไทยจะปลอดจากสัตว์น้ำและการประมงผิดกฎหมายอย่างแท้จริง โดย EU จะช่วยสนับสนุนมาตรการต่างๆ ตามที่ไทยต้องการ นายกฤษดา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มั่นใจว่าการดำเนินการของไทยมีกฏหมายที่ชัดเจน การทำงานระหว่างหน่วยงานมีความแน่นแฟ้นอยู่แล้ว แต่มีข้อห่วงใยถึงสัตว์น้ำที่เรือประมงต่างชาติจะมาขึ้นท่าในประเทศไทย อีกทั้งนายกรัฐมนตรีมีนโยบายที่จะยกระดับการทำการประมงของไทย โดยสร้างความเชื่อมโยงกับต่างประเทศที่นำสัตว์น้ำมาขึ้นท่า จึงเห็นว่าต้องมีการออกใบรับรองเพื่อสร้างความเชื่อมั่น แต่ในขั้นตอนต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2 ปี เพื่อส่งแนวทางดำเนินการไปยังองค์การการค้าโลก หรือ WTO และ ให้ WTO ส่งใบรับรองแจ้งไปยังประเทศต่างๆ รับทราบ แต่มั่นใจว่าการดำเนินการถือเป็นการยืนยันความตั้งใจของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย จึงเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว เพื่อติดตามความคืบหน้าการออกใบรับรอง ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ วันที่ 3 เม.ย. 2561

เข้มบังคับกฎหมายประมงIUU จี้รื้อเกณฑ์โขกภาษีเกษตรกร

นายลักษณ์ วจนานวัช รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) และการดำเนินการควบคุมการทำประมงของเรือประมงไทยที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า–ออกเรือประมง ชลบุรี (PIPO) และการตรวจสอบสินค้าประมงนำเข้าจากต่างประเทศทางตู้คอนเทนเนอร์ ที่ด่านตรวจสัตว์น้ำ ท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานกระบวนการต่างๆ ของการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายของประเทศไทยโดยได้ติดตามการดำเนินการควบคุมการทำประมงของเรือประมงไทย ของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า–ออกเรือประมง ทั้งในด้านการตรวจเข้า-ออกเรือประมง ซึ่งในการดำเนินงานขั้นตอนต่างๆ เจ้าหน้าที่จากสหวิชาชีพที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ PIPO ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะมีการตรวจเอกสาร ตรวจลูกเรือประมง ตรวจเรือประมงที่จะต้องติด VMS รวมทั้งการตรวจสอบเรือประมงในประเด็นความปลอดภัยสุขอนามัย สวัสดิภาพของคนประจำเรือทั้งขาไปและกลับทุกครั้ง อีกทั้งยังได้ดูกระบวนการตรวจสอบและอนุญาตให้นำสัตว์น้ำขึ้นท่า การตรวจสอบชนิดและน้ำหนักสัตว์น้ำขึ้นท่า การตรวจประเมินท่าเทียบเรือ การปฏิบัติงานของท่าเทียบเรือ ซึ่งสัตว์น้ำที่จับโดยเรือประมงไทย มีการจัดวางระบบการตรวจสอบย้อนกลับให้ทราบถึงแหล่งที่มาของสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงทะเลได้ตลอดสายการผลิต ตั้งแต่สัตว์น้ำที่จับได้ต้องมีการจดบันทึกการทำประมงตามความเป็นจริงทุกครั้ง และมีรายละเอียดของชนิดสัตว์น้ำ ปริมาณสัตว์น้ำ บริเวณที่จับ เครื่องมือทำการประมง และเมื่อนำสัตว์น้ำขึ้นที่ท่าเทียบเรือ จะต้องมีการคัดแยกและชั่งน้ำหนักสัตว์น้ำรายชนิด จนเมื่อมีการซื้อขายสัตว์น้ำจะต้องมีการกรอกข้อมูลชนิดและปริมาณสัตว์น้ำที่ซื้อขายในเอกสารกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ เพื่อให้มีข้อมูลในการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสัตว์น้ำทุกขั้นตอน นอกจากนี้ ยังได้ดูกระบวนการตรวจสอบสินค้าประมงนำเข้าจากต่างประเทศณ ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี ท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งได้เห็นกระบวนการขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าทางตู้คอนเทนเนอร์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการอนุญาตนำเข้าสินค้าต่างประเทศ โดยในส่วนของสัตว์น้ำที่นำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ประกอบการนำเข้าต้องขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำ ซึ่งด่านตรวจสัตว์น้ำของกรมประมงจะตรวจสอบเอกสารและสัตว์น้ำ อาทิ Catch Certificate,Certificate […]

ร่าง พ.ร.บ. “อีอีซี” ผ่านฉลุย จัดคิวโรดโชว์ดูดต่างชาติลงทุน

ในที่สุดร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก พ.ศ. …. หรือกฎหมายอีอีซี ก็ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวาระ 2 และ 3 ด้วยมติ 170 เสียง งดออกเสียง 10 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมาย ถือเป็นการเริ่มต้นโครงการ EEC อย่างเป็นทางการ ท่ามกลางความคาดหวังของนักธุรกิจไทย-ต่างชาติ ที่เฝ้าจับตามอง เพราะแม้ตัวกฎหมาย EEC ยังอยู่ในชั้นการพิจารณาของ สนช. ก็มีนักลงทุนทยอยเข้ามาจดทะเบียนตั้งบริษัทในพื้นที่ EEC แล้วกว่า 6 พันบริษัท เมื่อกฎหมาย EEC ผ่านฉลุย จะยิ่งทำให้โครงการ EEC เดินหน้าได้เต็มสูบ เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่รองนายกฯ “สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” นำทีมเศรษฐกิจไทย ไปโรดโชว์ที่ประเทศญี่ปุ่นพอดิบพอดี จึงเป็นโอกาสที่จะใช้กฎหมาย EEC ชักชวนนักธุรกิจญี่ปุ่นให้มาลงทุนในไทย อย่างไร ก็ตาม ก่อนจะโหวตผ่านคณะกรรมาธิการ (กมธ.) […]

‘กรมประมง’ ประกาศปิดอ่าวไทย 3 เดือนช่วงปลาวางไข่

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายมงคล สุขเจริญคนา นายกสมาคมประมงแห่งประเทศไทย และนายปิยะ เทศแย้ม รองประธานสมาพันธ์ประมงพื้นบ้าน ร่วมแถลงข่าวมาตรการใหม่ในการบริหารจัดหารทรัพยากรประมง ปิดอ่าวไทย ตัว ก. นายอดิศร กล่าวว่า มาตรการปิดอ่าวตัว ก. ช่วงระยะเวลา 3 เดือนเป็นฤดูปลาวางไข่ วันที่ 15 ก.พ.- 15 พ.ค.ทุกปี โดยในปีนี้ได้ขยายพื้นที่เขต 2 จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพิ่มขึ้น 2,900 ตร.กม. ขยายพื้นที่ทำประมงห่างจากชายฝั่ง 7 ไมล์ทะเลจาก 5 ไมล์ทะเล  ทำให้ครอบคลุมพื้นที่เพิ่มขึ้น 33,900 ตร.กม.ซึ่งจากเดิมมีการประกาศปิดอ่าวไทยเพียง 2 เขต ได้ปรับใหม่เป็น 4 เขต ตลอดบริเวณอ่าวไทย โดยครอบคลุมพื้นที่จังหวัดประขวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฏร์ธานี ซึ่งกำหนดเครื่องมือสามารถทำประมงได้ เช่น เครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ อวนลาก อวนลากคานถ่างที่ใช้ประกอบเรือกลที่มีขนาดความยาวไม่เกิน 16 เมตร […]