Tfpa News Update:

TFPA News :

นายกฯ ยันรัฐมุ่งแก้แรงงานประมงขาดแคลน จี้นำต่างด้าวเข้าศูนย์ OSS ตามกำหนด

“สรรเสริญ” เผย “ประยุทธ์” ย้ำรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาแรงงานประมงขาดแคลนอย่างจริงจัง แนะนายจ้างนำแรงงานต่างด้าวเข้าศูนย์ OSS ตามกำหนด    วันนี้ (9ก.ย.) พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคประมงในขณะนี้ว่า ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เพราะประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในผู้นำภาคประมงที่สำคัญรายหนึ่งของโลก และในแต่ละปีเรามีรายได้จากผลิตภัณฑ์ประมงเป็นจำนวนมาก แต่ปัจจุบันแรงงานภาคประมงมีไม่เพียงพอ และคนไทยเองไม่นิยมทำอาชีพนี้ “วันนี้ไทยต้องการแรงงานภาคประมงราว53,000คน จึงจำเป็นต้องเปิดรับแรงงานต่างด้าวเข้ามาช่วยบรรเทาปัญหา โดยรัฐบาลได้กำหนดแนวทางไว้ 3อย่าง คือ 1. ต่ออายุแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในภาคประมงอยู่แล้ว 2.นำเข้าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน และ 3. เปิดโอกาสให้แรงงานอื่นที่ยังอยู่ในประเทศมาทำงานในกิจการประมงได้” สำหรับการต่ออายุแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในภาคประมงอยู่แล้ว และเคยผ่านการพิสูจน์สัญชาติมาก่อนจำนวน 11,000คน ซึ่งใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุในวันที่ 30ก.ย. 61นั้น จะต่อให้สามารถทำงานได้อีก 2ปีจนถึงวันที่ 30ก.ย. 63โดยให้นายจ้างนำแรงงานต่างด้าวไปรายงานตัวที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ในจังหวัดชายทะเล 22จังหวัด ภายในวันที่ 30ก.ย. 61 ส่วนการนำเข้าแรงงานจากประเทศกัมพูชา ลาว พม่า ล่าสุดทางการพม่าตอบรับที่จะส่งแรงงานเข้ามาภายในเดือน พ.ย. 61ราว 40,000คน โดยรัฐบาลจะเปิดให้บริการตรวจสุขภาพ ตรวจลงตรา จัดทำทะเบียนประวัติ ฯลฯ ที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ จ.ระนอง และการอนุญาตให้แรงงานอื่นที่ถือหนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางชั่วคราว เอกสารรับรองบุคคล เอกสารเดินทาง ซึ่งยังมีอายุเหลืออยู่ สามารถอยู่ในประเทศไทย เพื่อทำงานในกิจการประมงทะเลได้เป็นเวลา 1ปี โดยรัฐบาลจะออกประกาศผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวอยู่ในประเทศและทำงานได้ ซึ่งแรงงานเหล่านี้จะต้องเข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอนที่กำหนดต่อไป “นายกฯ […]

ชาวประมงทั่วประเทศนัด 19 ก.ย. รวมพลังหน้ากระทรวงแรงงานค้านร่างพ.ร.บ.ขจัดใช้แรงงานบังคับ

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. ที่จ.สมุทรสงคราม นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ในฐานะนายกสมาคมประมงสมุทรสงคราม และผู้บริหารภาคประมงในสมุทรสงคราม ร่วมประชุมสมาชิกสมาคมการประมงสมุทรสงคราม, สมาคมประมงเรือลากคู่สมุทรสงคราม เพื่อหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนภาคประมงในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดจากภาครัฐ และสหภาพยุโรป(อียู) โดยเฉพาะประเด็นปัญหาที่กระทรวงแรงงานร่างพ.ร.บ.ป้องกันและขจัดการใช้แรงงานบังคับ พ.ศ….. ที่สร้างปัญหาให้กับชาวประมงอย่างมาก และไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญมาตรา 77 เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆกับประชาชนเกี่ยวกับการออกกฎหมาย โดยเฉพาะมาตรา 77 วรรค 3 ระบุชัดว่า เพิ่งกำหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง แต่ร่างกฎหมายฉบับนี้กลับเพิ่มโทษเป็น 2 เท่า นายมงคล กล่าวว่า การที่กระทรวงแรงงานได้จัดทำร่างพ.ร.บ.ป้องกันและขจัดการใช้แรงงานบังคับ พ.ศ. …. และได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและประชาพิจารณ์ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว มาแล้วถึง 4 ครั้ง ได้รับทราบข้อมูลจากภาคเอกชนและผู้ประกอบการถึงปัญหาต่างๆ เช่น บทลงโทษ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่ยังไม่ครอบคลุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการที่เป็นนายจ้างทั่งประเทศ ยังไม่ได้รับข้อมูลที่ชัดเจน ซึ่งอาจเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง ดังนั้น ทางกระทรวงแรงงาน กำหนดจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นครั้ง 5 ที่ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน ในวันที่ 19 ก.ย.2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 […]

สนช.ไฟเขียว ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ เพิ่มสิทธิลูกจ้างเพียบ

สนช.มีมติเอกฉันท์รับหลักการร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่ เห็นชอบ 177เสียง งดออกเสียง 5เสียง ตั้งกรรมธิการพิจารณาร่างให้เสร็จภายใน 30วัน ก.แรงงานชี้ช่วยคุ้มครองลูกจ้างมากขึ้น ทั้งลากิจโดยได้รับค่าจ้าง ตรวจครรภ์ให้ถือเป็นวันลาคลอด เพิ่มอัตราค่าชดเชยทำงาน 20ปีขึ้นไป ย้ายที่ทำงานต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง วันนี้ (21ก.ย.) พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ …) พ.ศ. … เมื่อวันที่ 20กันยายน 2561ที่ผ่านมา เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวมีการบังคับมาเป็นเวลานาน ทำให้บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และไม่เอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินการเพื่อให้ความคุ้มครองลูกจ้างจึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมโดยกำหนดให้การเปลี่ยนแปลง เช่น ตัวนายจ้างต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง กำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 3วันทำงานโดยได้รับค่าจ้าง ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์สามารถลาเพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตรได้โดยถือเป็นวันลาเพื่อคลอดบุตร เพิ่มอัตราค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20ปีขึ้นไป พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า กำหนดให้การย้ายสถานประกอบกิจการรวมทั้งการย้ายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่ใหม่ หรือสถานที่อื่นของนายจ้าง และแก้ไขให้นายจ้างกำหนดค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดในอัตราเท่ากันทั้งลูกจ้างชายและหญิงในงานที่มีค่าเท่าเทียมกันเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า การปรับปรุง พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน จะทำให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎหมาย […]

สหรัฐฯ จัดไทยแก้ปัญหาใช้ “แรงงานเด็ก” สำเร็จสูงสุด 2 ปีต่อเนื่อง

สหรัฐอเมริกา ประกาศรายงานสถานการณ์ใช้ “แรงงานเด็ก” รูปแบบเลวร้ายที่สุด ปี 2560 จัด “ไทย” อยู่ในระดับความสำเร็จมาก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สร้างความเชื่อมั่นและยอมรับในระดับสากล นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการยกระดับการคุ้มครองแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในป้องกันการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย โดยกำหนดนโยบายในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายด้วยการเพิ่มโทษสำหรับความผิดเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายให้สูงขึ้น ควบคู่ไปกับการตรวจแรงงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น จากความพยายามดังกล่าวส่งผลให้เมื่อวันที่20 กันยายน 2561 กระทรวงแรงงานของประเทศสหรัฐอเมริกาเผยแพร่รายงานสถานการณ์การขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด (Findings on the Worst Forms of Child Labor) ประจำปี ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560) ซึ่งประเมินความพยายามและผลการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวของ 132 ประเทศทั่วโลก โดยจัดให้ประเทศไทยอยู่ในระดับความสำเร็จมาก (Significant Advancement) ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุด และเป็น 1 ใน 17 ประเทศของรอบการประเมินปี 2560 ที่ได้ระดับนี้ นอกจากนี้ ยังเป็น 1 ใน 5 ประเทศของอาเซียนที่ได้รับการจัดอันดับในระดับนี้ และนับเป็นปีที่ 2 ที่ประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับดังกล่าวต่อเนื่องจากปี2559 นายอนันต์ชัย กล่าวว่า การที่กระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา ได้จัดให้ประเทศไทยอยู่ในระดับความสำเร็จมาก (Significant Advancement) เนื่องมาจากในปี 2560 ประเทศไทยมีความพยายามขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดในเรื่อง การจัดล่ามเพื่อช่วยสื่อสารกับคนต่างด้าวและชนกลุ่มน้อยที่ไม่พูดภาษาไทย ไปปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดและศูนย์ตรวจแรงงานที่ท่าเรือ การจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มขึ้นในการสืบสวนอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวกับการละเมิดต่อเด็ก การได้ลงนามในข้อตกลงแบ่งปันข้อมูลร่วมกับศูนย์รับแจ้งเด็กสูญหายและถูกแสวงประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐฯ (U.S. National Center For Missing and Exploited Children) เพื่อต่อสู้กับการแสวงประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์ต่อเด็ก และการออกกฎกระทรวงห้ามจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ทำงานบางประเภท ที่รับไปทำที่บ้าน ทั้งนี้ การได้รับการจัดอันดับดังกล่าวจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศในเรื่องการใช้แรงงานเด็ก การรักษาสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร รวมถึงสร้างการยอมรับของนานาชาติต่อไป ที่มา : เผยแพร่: 26 ก.ย. 2561 12:02   ปรับปรุง: 28 ก.ย. 2561 06:35   โดย: […]