Tfpa News Update:

TFPA Report :

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป จัดประชุมสามัญประจำปี 2561 และเสวนาพิเศษ

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป จัดประชุมสามัญประจำปี 2561 และเสวนาพิเศษเรื่อ “GENIUS FOOD MARKETING” วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 ณ.ห้องบอลล์รูม 1 โรงแรมโซฟิเทล แบงค์กอก สุขุมวิท

นโยบายและเจตจำนงค์สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ปี 2561

อนุมัติตามมติที่ประชุมสามัญประจำปี 2561 สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561

โครงการวิจัยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้

โครงการวิจัยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้ ระหว่าง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป พร้อมคณะกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เดินสายมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2561

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปพร้อมคณะกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เดินสายมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2561 แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นการส่งความสุขให้แก่องค์กรต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับทางสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป