Tfpa News Update:

TFPA Report :

สัมมนา หัวข้อ ถูกกฎ ลดภาษี ทั้งผู้นำเข้าและส่งออกอาหาร

สัมมนา หัวข้อ “ถูกกฎ ลดภาษี ทั้งผู้นำเข้าและส่งออกอาหาร” บรรยายโดย คุณธนากร แสงพิทูร ผู้ชำนาญการรับอนุญาตกรมศุลกากร จัดสัมมนาโดยสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปร่วมกับสถาบันวิชาการวี-เซิร์ฟ ในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00-12.00 ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป

เอกสารประกอบการบรรยาย “เติบโตติดสปีด รักษาฐานลูกค้า ขยายช่องทางการขายบนตลาด E Commerce ด้วย Digital CRM Solution”

เอกสารประกอบการบรรยาย “เติบโตติดสปีด รักษาฐานลูกค้า ขยายช่องทางการขายบนตลาด E Commerce ด้วย Digital CRM Solution” วันพฤหัสบดี ที่ 4กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30-15.30น.

OEM Manufacturer Expo 2019 by FTI & NEO

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปร่วมงาน OEM Manufacturer Expo 2019 by FTI & NEOจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6มิถุนายน -8 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา

THAIFEX-World of Food ASIA 2019 (งานแสดงสินค้าอาหาร ปี 2562)

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปร่วมงาน THAIFEX-World of Food ASIA 2019 (THAIFEX 2019) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี