Tfpa News Update:

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “พี่สอนน้อง เรื่อง อาหารกระป๋องปลอดภัย ปีที่ 6”

คณะผู้บริหารสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “พี่สอนน้อง เรื่อง อาหารกระป๋องปลอดภัย ปีที่ 6” ประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี