Tfpa News Update:

THAIFEX-World of Food ASIA 2019 (งานแสดงสินค้าอาหาร ปี 2562)

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปร่วมงาน THAIFEX-World of Food ASIA 2019 (THAIFEX 2019) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

THAIFEX 2019_Page_1 THAIFEX 2019_Page_2 THAIFEX 2019_Page_3