Tfpa News Update:

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ร่วมลงนาม MOU กับสมาคมผู้นำเข้าเกาหลี

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล สมาคมผู้นำเข้าเกาหลี (Korea Importer Association-KOIMA) ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดกิจกรรมการลงนามคู่สัญญาข้อตกลงทางการค้าและการลงทุน (MOU) ที่สำคัญจำนวน 5 คู่สัญญา ซึ่ง สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ได้ร่วมลงนามกับสมาคมผู้นำเข้าเกาหลี (KOIMA) ในการสร้างความร่วมมือทางการค้าในกลุ่มอาหารสำเร็จรูป โดยมีท่านรองนายกรัฐมนตรี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในการลงนามความตกลงในครั้งนี้ด้วย

IMG_1453 IMG_1510 IMG_1477 IMG_1491 IMG_1419