Tfpa News Update:

ผู้บริหาร TFPA ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงและพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการเครื่องจักรจากประเทศญี่ปุ่น ในงาน PROPAK ASIA 2017

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ในงาน PROPAK ASIA 2017
คุณปิยวงศ์  ศรีแสงนาม เลขาธิการสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ได้เข้าร่วมรับประทานอาหารเที่ยงและพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการเครื่องจักรจากประเทศญี่ปุ่น โดยมีการแนะนำบริษัทผู้ผลิตหีบห่อบรรจุภัณฑ์ เครื่องจักร โลจิสติกส์ การบริการ อาหาร และยา ต่างๆของประเทศญี่ปุ่น ที่มาร่วมงาน รวมถึงบริษัทและสมาคมจากประเทศต่างๆ เช่น ไทย อินโดนีเซีย เป็นต้น

นอกจากนี้ทาง JPMA ได้แนะนำและเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจ เข้าร่วมงาน JAPAN PACK 2017 เป็นงานเกี่ยวกับผู้ผลิตหีบห่อบรรจุภัณฑ์ เครื่องจักร  โลจิสติกส์ การบริการ อาหาร และยา ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 6 ตุลาคม 2560 ณ Tokyo Big Sight กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้จาก http://www.japanpack.jp/en/index.html

unnamed (2) unnamed (3) unnamed (4) unnamed