Posted by on 31 January

การประชุมคณะอนุกรรมการวัตถุดิบข้าวโพดหวาน ครั้งที่ 1/2557

เมื่อวันอังคารที่ 28 มกราคม 2557 ทางสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปได้มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการวัตถุดิบข้าวโพดหวาน ครั้งที่ 1/2557 ณ โรงแรม ลาว ...
0 0 517 more
TPP-FTA ไทย-อียู ทวงความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ
Posted by
12 February

TPP-FTA ไทย-อียู ทวงความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ

ภายใต้ปัญหาการเมืองที่กำลังร้อนระอุ ประเด็นเรื่องการคอร์รัปชั่นถือเป็นหัวข้อใหญ่สุด และนำมาซึ่งปัญหาในการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปทางการเมืองเ ...
0 0 384 more

TFPA Chanel

ติดตาม